Netwerk Onderzoeksscholen van start gegaan

Steeds meer scholen werken systematisch en onderzoeksmatig aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Een aantal van deze zogenoemde ‘onderzoeksscholen’ hebben zich verenigd in het ‘Netwerk Onderzoeksscholen’ dat op 16 september j.l. voor het eerst bij elkaar kwam. Het netwerk is opgericht op initiatief van het Platform Samen Onderzoeken en wordt begeleid door Anje Ros (onderzoeker) en Gea Spaans (projectleider).

‘Scholen van de toekomst’ of ‘de gedroomde scholen’; zo noemt Gea Spaans in haar welkomstwoord scholen die werk maken van onderzoek en een onderzoekende cultuur nastreven. Want hoe deze scholen ook worden genoemd – er rouleren verschillende termen – de onderzoeksschool is ‘hot’ en heeft specifieke kenmerken:

Een onderzoeksschool

  • werkt structureel en op verschillende niveaus aan het verbeteren van de onderzoekscultuur op school,
  • voert praktijkonderzoek uit dat is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het eigen onderwijs.
  • maakt gebruik maken van bestaande kennis, zoals literatuur,
  • werkt en leert samen met collega’s en experts binnen en buiten de school.

Voorlopers Een aantal voorlopers hebben zich verenigd in het Netwerk van Onderzoeksscholen. Zij vergaren kennis, wisselen kennis en ervaringen uit, leren van elkaar en hopen als netwerk bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de onderzoeksschool. Er zullen nog een aantal scholen bij het netwerk aansluiten, maar bij de eerste bijeenkomst waren er zes scholen aanwezig die zich aan elkaar voorstelden in een korte pitch.

Verslag

Lees hier het verslag van de eerste bijeenkomst en maak kennis met de deelnemende scholen.

Ook een onderzoeksschool worden?

Lees dit artikel voor meer informatie en uitleg rond de aanmelding.