SPRONG Voorwaarts

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders wordt er binnen SPRONG Voorwaarts op een onderzoeksmatige wijze gewerkt aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken.

De Kennislabs bestaan uit minimaal 6 tot maximaal 10 deelnemers, afkomstig van de verschillende partners. Uitgangspunten bij het werken in kennislabs zijn:

  • Gelijkwaardigheid staat voorop
  • Herkennen en erkennen van elkaars kwaliteiten
  • Elkaars kwaliteiten benutten

Ieder Kennislab richt zich op een vraagstuk binnen een van de vier thema’s: anders doen, anders zijn, anders organiseren, anders leidinggeven. De deelnemers gaan volgens een vaste methodiek met dit vraagstuk aan de slag. Daarbij wordt toegewerkt naar een opbrengst, zoals een tool, een praktische toepassing of een praktijkvoorbeeld. De methodiek bestaat uit acht bijeenkomsten van 2 uur met een vaste structuur en is ontwikkeld door Fontys Hogeschool Kind en Educatie, in samenwerking met de Open Universiteit. Er zijn elementen van scrum en design thinking in verwerkt en inzichten uit onderzoek naar teamleren en netwerkleren. De focus is tweeledig:

  • Samenwerken en leren (proces)
  • Ontwerpen (product) met een methodische aanpak

Meer informatie over SPRONG Voorwaarts is te vinden op deze website. Onderstaande animatie geeft inzicht in de werkwijze van de Kennislabs en wat dit oplevert voor het onderwijs.