Kennisagenda voor het onderwijs weer stap verder

Het proces om tot een kennisagenda voor het onderwijs te komen, is in volle gang. Op deze kennisagenda komen de belangrijkste thema’s om kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen (blijven) bieden in het po, vo en mbo. De kennisagenda is een belangrijke bouwsteen voor de nieuwe NRO programmering. 

Om er zeker van te zijn dat de belangrijkste onderwijsthema’s in de agenda terugkomen, hebben zowel onderwijsprofessionals als -onderzoekers een voorname rol bij de totstandkoming. Er wordt gestreefd naar een gelijkwaardige dialoog tussen het onderwijsveld en de onderzoekers; de agenda wordt in co-creatie opgesteld. Maak kennis met de Kennisagenda.

Stappenplan

De kennisagenda wordt in drie stappen voltooid.

Stap 1: inventariseren van belangrijke onderwijsthema’s. Op basis van een literatuurstudie en het bevragen van meer dan 250 onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers is in april 2021 een longlist van negentien thema’s vastgesteld. 

Stap 2: prioriteren. Welke thema’s op de longlist zijn het belangrijkst, van welke thema’s verwachten we de meeste impact op onderwijskwaliteit? In mei 2021 zijn zes online sessies georganiseerd waar zo’n 150 onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers, in co-creatie, de negentien thema’s van de longlist op volgorde van belangrijkheid hebben gezet. Dankzij de sessies komen deze 6 thema’s op de kennisagenda:

  1. School als lerende en professionele organisatie
  2. Kennis en vaardigheden van leerlingen
  3. Toegang tot inclusieve(re) leeromgeving
  4. Gelijke kansen
  5. Technologie in het onderwijs
  6. Kwalificaties van toekomstige leraren en kwaliteit opleiding

De thema’s staan uitgewerkt in deze shortlist.

Stap 3: uitwerken. De zes thema’s van de shortlist worden nader uitgewerkt om helder te krijgen welke vragen er spelen en wat de game-changers binnen de thema’s zijn. De uitgewerkte thema’s vormen samen de Kennisagenda voor het onderwijs.

Leerlingen aan het woord

Om de kennisagenda voor het onderwijs te ontwikkelen, worden drie stappen doorlopen. Deze video is tijdens stap 2 vertoond.

https://youtu.be/52cBMePNaug