Oproep deelname | Leernetwerk versterken van de onderzoekscultuur

In het nieuwe schooljaar start het ‘Leernetwerk versterken van de onderzoekscultuur in scholen en opleidingen po-vo’ onder leiding van Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap, Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Dit Leernetwerk is geschikt voor programmaleiders, instituutsopleiders, schoolopleiders, teacher leaders/onderzoekscoördinatoren en komt twee keer digitaal bij elkaar. Aanmelden is nu mogelijk!

In maart is de digitale Leeromgeving Onderzoekscultuur opgeleverd. Deze tool ondersteunt scholen en schoolbesturen in om op een onderzoekende manier te werken aan onderwijsontwikkeling. Vanuit de partnerschappen en opleidingen is de wens geuit om ook eenzelfde Leeromgeving Onderzoekscultuur te ontwikkelen voor opleidingen, waarbij de beide leeromgevingen nauw verbonden zijn aan elkaar. Dit versterkt de ambitie die veel partnerschappen hebben op dit thema. De Leeromgeving voor de opleidingen is bijna klaar en wordt in juni gelanceerd.

Leernetwerk

In het leernetwerk staan de twee online tools centraal. Op basis van recente (internationale) inzichten gaan we de meerwaarde van beide leeromgevingen na binnen het eigen partnerschap en delen wij onderling ervaringen rond het versterken van de onderzoekende houding, zoals opgepakt in de opleiding en het curriculum in scholen en in de opleiding. Hierbij wordt gewerkt vanuit drie dimensies: 1) onderzoeksmatig werken aan verbetering, 2) het benutten van kennis en expertise en 3) de ontwikkeling van een samenwerkingscultuur.

Netwerk Onderzoeksscholen

Onderzoeksscholen zijn scholen die systematisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit van hun onderwijs. Deze scholen konden onder professionele begeleiding van expert Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap, Fontys Hogeschool Kind en Educatie, deelnemen aan het Netwerk Onderzoeksscholen. Anje ging in op het belang van een onderzoekscultuur tijdens het webinar ‘Het belang van een onderzoekscultuur en evidence-informed werken aan schoolontwikkeling’, waarin zij ook de Leeromgeving Onderzoekscultuur toelichtte.

Praktische informatie

Wanneer: 30 september van 15.30 tot 17.00 uur en 9 december van 15.30 tot 17.00 uur
Waar: Online
Voor wie: programmaleiders, instituutsopleiders, schoolopleiders, teacher leaders/ onderzoekscoördinatoren
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden
Aanmelden: Via dit formulier