Duurzame kennisontwikkeling in de Onderzoeks­werkplaats gepersonaliseerd leren met ict PO

Binnen de onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict in het Primair onderwijs vindt zowel ontwerp­gericht onderzoek plaats als over­koepelend onderzoek naar de interventies en naar de competenties van leraren en leerlingen. De publicatie ‘Samen onderzoekend ontwerpen’ is een tussentijdse evaluatie hoe dit proces van duurzame kennisontwikkeling binnen de onderzoeks­werkplaats werkt: wat gaat er goed en wat zijn aandachts­punten? De evaluatie is op basis van twee onderzoeken die ruim een jaar na de start van de onderzoekswerkplaats zijn uitgevoerd.

De publicatie start met wat men verstaat onder duurzame kennisontwikkeling en hoe hier binnen de onderzoekswerkplaats aan wordt gewerkt. Vervolgens worden de uitkomsten van de onderzoeken gepresenteerd. Wat zijn volgens de deelnemers aan de designteams de opbrengsten van de onderzoekswerkplaats na één jaar en welke aspecten van de werkwijze dragen daaraan bij? In het slothoofdstuk staat wat werkt in dit proces van duurzame kennisontwikkeling en welke verbeterpunten er te zien zijn.

De publicatie biedt scholen, besturen, lerarenopleiders, onderwijsonderzoekers, be­leidsmakers en andere betrokkenen en geïnteresseerden inspiratie en handvatten voor het onderzoeksma­tig en evidence­-informed ontwerpen van gepersonaliseerd leren met ict in de praktijk.

Meer informatie