Leeromgeving Onderzoekscultuur Opleidingen

Werken aan duurzame verbetering van het opleidingsonderwijs

De digitale Leeromgeving Onderzoekscultuur Opleidingen van het Platform Samen Onderzoeken ondersteunt opleidingen om op een onderzoekende manier te werken aan onderwijsontwikkeling. Met tips uit de tool kunnen opleidingen voortdurend hun kwaliteit verbeteren en werken aan een onderzoekscultuur. De leeromgeving is een initiatief van de PO-Raad en het NRO en is een vervolg op de eerder ontwikkelde Leeromgeving voor scholen en schoolbesturen. Door het werken met beide leeromgevingen versterken partnerschappen Samen Opleiden de onderzoekscultuur binnen zowel de opleiding als de scholen.  

Met de gratis digitale leeromgeving werken opleidingen aan een lerende organisatie, waarin: 1) op onderzoeksmatige en systematische wijze wordt gewerkt aan onderwijsontwikkeling en -verbetering; 2) gebruik wordt gemaakt van kennis en expertise, van binnen en buiten de opleiding en 3) een samenwerkinsgcultuur wordt ontwikkeld, waarin docenten van elkaar leren en elkaar om feedback vragen. De leeromgeving is gebaseerd op het model van de Research-Engaged Schools van Godfrey en Brown.

Zelf aan de slag met een Onderzoekscultuur binnen uw opleiding?

De leeromgeving helpt om stap voor stap een scan van de gewenste situatie te maken en doelen vast te stellen. Afhankelijk van de gemaakte keuzes biedt de leeromgeving actiepunten aan, welke vanuit de leeromgeving zijn om te zetten naar een werkplan. De werkplannen van docenten, teamleiders en MT kunnen elkaar versterken. Onderweg krijgen deelnemers tips aangereikt door voorbeelden, artikelen, instrumenten en filmpjes. Deze concrete handvatten zijn apart uitgewerkt voor docenten, teamleiders en MT-leden.

Bezoek de gratis online leeromgeving

De leeromgeving is ontwikkeld door lector Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap van Fontys Hogeschool Kind en Educatie en lector Linda van den Bergh, lector Waarderen van diversiteit van Fontys OSO. De Leeromgeving Onderzoekscultuur Opleidingen is te bezoeken via de website https://onderzoekscultuur-opleidingen.platformsamenonderzoeken.nl. Benieuwd naar de leeromgeving voor scholen en schoolbesturen? Deze online tool is te vinden via deze website:  https://onderzoekscultuur-scholen.platformsamenonderzoeken.nl

Download infographic

Download document