De Kennistafel: samen onderzoek en onderwijs verbinden

Wetenschappers en experts uit de onderwijspraktijk zetten zich gezamenlijk in om te bewerkstelligen dat kennis uit onderzoek optimaal wordt benut, zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Dat is in een notendop de inzet van vier ‘Kennistafels’ die vorig jaar (2020) op initiatief van de PO-Raad en het NRO van start zijn gegaan. Deze pilot is een onderdeel van het sectorbrede programma ‘Versterking kennisinfrastructuur’, waarvan Sander Dankelman (PO-Raad) en Linda Sontag (NRO) de programmamanagers zijn.

Dat betekent ook dat ongeveer een kwart van de leerlingen over te weinig leesvaardigheid beschikt om de complexere teksten die ze op de middelbare school moeten gaan lezen te kunnen begrijpen. Daarnaast lijkt ook in het voortgezet onderwijs het leesniveau af te nemen. Zo laten recente resultaten van het internationale PISA-onderzoek zien dat het leesbegrip van Nederlandse vijftienjarigen inmiddels tot onder het gemiddelde van alle deelnemende landen is gedaald. Een kwart van de leerlingen is zelfs ‘laaggeletterd’.

Lees hier het hele interview.

Maak kennis met onze kennistafels

Maak kennis met onze kennistafels.