Samen de Regie

Na de zomervakantie gaat het derde en laatste jaar van start van de Werkplaats Onderwijsonderzoek ‘Samen de Regie’. Dit is een driejarig project van het partnerschap van de Marnix Academie in Utrecht, waarvan behalve deze pabo zelf ook een aantal schoolbesturen en de Universiteit Utrecht deel uitmaken.

‘ICT en gepersonaliseerd leren’ is het thema van het onderzoek dat op vijf scholen wordt uitgevoerd en evidence informed onderzoek is daarbij het uitgangspunt. Maak kennis met deze werkplaats.