”Onderzoeksmatig werken is a way of life”

Steeds meer scholen werken ‘evidence-informed’ aan schoolontwikkeling. Zo ook Angela Horsten, die zich met hart en ziel heeft ingezet om het onderzoeksmatig werken binnen de scholen van SALTO te stimuleren.  

Horsten legde de basis voor een onderzoekscultuur binnen de schoolorganisatie. “Ik streef in mijn werk altijd naar gefundeerde activiteiten en interventies. Dat impliceert een onderzoeksmatige manier van werken, want de onderzoeksmatige component is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs.” Lees het volledige interview ‘Onderzoeksmatig werken is a way of life’

Zelf aan de slag met een Onderzoekscultuur binnen uw school?

Bezoek dan de gratis online Leeromgeving Onderzoekscultuur. De leeromgeving is ontwikkeld door onderzoekers en onderwijsprofessionals, zoals Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap van Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Vanuit hun rol als leraar, schoolleider of bestuurder kunnen onderwijsprofessionals aan de slag met drie thema’s. De leeromgeving helpt om stap voor stap een scan van de gewenste situatie te maken en doelen vast te stellen. Afhankelijk van de gemaakte keuzes biedt de leeromgeving actiepunten aan. Deze kunt u vanuit de leeromgeving omzetten naar een werkplan. Hierbij krijgen deelnemers tips door voorbeelden, artikelen, instrumenten en filmpjes.