Onderzoek op de eigen scholen

Drie leerkrachten van verschillende scholen van Stichting BOOR, schoolbestuur uit Rotterdam, doen dit schooljaar praktijkgericht onderzoek naar effectief reken- en taalonderwijs. In de toekomst wil BOOR starten met primoraten, praktijkgerichtonderzoek op schoolniveau om de kennisontwikkeling binnen een school te stimuleren. Drie leerkrachten die deelnemen aan de onderzoeksplek vertellen: “Je eigen werk wordt er beter van!”

Naast hun gewone werk doen Michelle, Caroline en Ilse één dag in de week praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit van professionele leergemeenschappen (plg’s), in deze plg’s is er ruimte voor kennisdeling op zowel theoretisch als praktisch vlak. Adviseur onderwijskwaliteit Mariëlle Rijsmus begeleidt hen: “Praktijkgericht onderzoek is onderzoek gericht op een onderzoeksvraag uit de praktijk. Door aan de slag te gaan met de uitkomsten van deze praktijkgerichte onderzoeken kunnen we evidence-informed werken en de onderwijskwaliteit verder verbeteren. Evidence-informed onderwijs slaat een brug tussen wetenschap en praktijk.”

Niet alleen de kennisontwikkeling binnen BOOR wordt vergroot door de praktijkgerichte onderzoeken die worden uitgevoerd, ook verbeteren leerkrachten hun onderzoeksvaardigheden, zegt Rijsmus. “Ze worden uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen op een gebied dat hen aanspreekt. Door de intervisiesessies, onder begeleiding van Hedwig van Schie en mijzelf, en de workshops gericht op onderzoeksvaardigheden georganiseerd vanuit de Erasmus universiteit Rotterdam leren de leerkrachten continu van elkaar. Zo doen zij nieuwe kennis op die ze gebruiken tijdens het uitvoeren van het onderzoek.”

Schoolteam

Richten de drie huidige onderzoeksplekken zich op onderzoek naar de plg’s op bestuursniveau, in de toekomst wil BOOR zich verder richten op praktijkgericht onderzoek dat de focus legt op onderzoeksvragen die spelen in de scholen. “Om dit te bewerkstelligen willen we komend schooljaar deelnemen aan de pilot primoraten”, zegt Rijsmus. “Een primoraat is een expertiseplatform op een school waar praktijkgericht onderzoek wordt gedaan door een aantal leerkrachten van hetzelfde schoolteam met als doel het onderwijs op de eigen school verbeteren. De leerkrachten kiezen een probleem om te onderzoeken, dat ze tegenkomen in hun eigen onderwijspraktijk.”

Onderwijsverbetering

Een primoraat wordt geleid door een primor, een wetenschappelijk/masteropgeleide leerkracht die de theorie kan uitzoeken en zijn of haar onderzoeksvaardigheden verder kan ontwikkelen. Rijsmus: “Het doel van een primoraat is een bijdrage leveren aan de lerende innovatiecultuur op school. De kracht is dat dit type onderzoek direct leidt tot onderwijsverbetering. Daarnaast worden de verschillende onderzoeken die hebben plaatsgevonden ook weer gecommuniceerd naar de andere scholen, zodat alle scholen binnen BOOR hiervan profijt hebben.”

Ervaringen leerkrachten

Lees de ervaringen van de leerkrachten Michelle, Caroline en Ilse in het Boor Magazine.

Artikel afkomstig uit BOOR Magazine, geschreven door Irene Hemels.