Webinar | Het belang van een onderzoekscultuur en evidence-informed werken aan schoolontwikkeling

De digitale Leeromgeving Onderzoekscultuur van het Platform Samen Onderzoeken ondersteunt scholen en schoolbesturen in het po, vo en mbo om op een onderzoekende manier te werken aan onderwijsontwikkeling. De school baseert zich hierbij op praktijkkennis en kennis uit onderzoek. De leeromgeving is ontwikkeld door onderzoekers en onderwijsprofessionals, waaronder Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap van Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Tijdens het webinar op 21 april gaat Anje Ros in op het belang van een onderzoekscultuur.

Ros: “We verstaan onder een onderzoekscultuur een professioneel klimaat waarin enerzijds op een planmatige, systematische en onderbouwde manier wordt gewerkt aan onderwijsverbeteringen en innovaties en anderzijds een open en op leren gericht klimaat, waarin leraren kritisch reflecteren op hun eigen handelen en op de schoolontwikkeling. De leeromgeving helpt hierbij.” Tijdens het webinar gaat Anje Ros dieper in op het belang van een onderzoekscultuur, welke dimensies hier onderdeel van uitmaken en wat de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende rollen.

Theorie en praktijk

De leeromgeving is gericht op leraren, schoolleiders en bestuurders die verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van een onderzoekscultuur binnen hun school of bestuur. Naast de theorie achter de tool loopt Anje Ros ook praktisch door de tool. Er is tijdens het webinar voldoende ruimte om vragen te stellen over de eigen onderzoekscultuur.

Praktische informatie

Wanneer: 21 april 2021
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Waar: online
Voor wie: schoolleiders, leraren (teacher leaders) en bestuurders
Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden
Aanmelden: stuur een mail naar platformsamenonderzoeken@poraad.nl