Inschrijving OCW Kennisfestival geopend

De dertiende editie van het Kennisfestival wordt dit jaar volledig digitaal georganiseerd! Van maandag 22 tot en met donderdag 25 maart vinden er verschillende online lezingen en presentaties plaats rondom het thema ‘Kansen voor kennis?’.

De coronacrisis zorgt voor een enorme kennisbehoefte in de hoop meer grip te krijgen op de nieuwe werkelijkheid en dat men lessen leert voor de toekomst. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor kennis, maar kan ook nadelige gevolgen hebben. Niet iedereen heeft toegang tot dezelfde kennis, waardoor bestaande kloven mogelijk nog groter worden.

Daarbij wordt vooruitgeblikt op een nieuwe regeerperiode waarin de economie weer moet worden opgebouwd en waarbij mogelijk een andere rol is weggelegd voor de overheid. Hoe wordt bepaald welke kennis leidend is in (politieke) besluit- en beleidsvorming? Via verschillende online
sessies wordt stilgestaan bij deze vraagstukken. Check hier het programma!

Aanmelden via deze link.