Jaarverslag POINT 013

Lees hier het jaarverslag met daarin een terugblik op het eerste jaar van de nieuwe POINT013 werkplaats, POINT013 2.0. In dit document kijken we terug op het eerste jaar van de werkplaats, de gestelde doelen, de realisatie van de doelstellingen en de opbrengsten van het afgelopen schooljaar. Met deze terugblik krijgt u een kijkje in wat ze bij POINT 013 in de onderwijsonderzoekswerkplaats doen en bereiken.

POINT 013 in Tilburg was een van de drie Werkplaatsen Onderwijsonderzoek die als pilot (2016 – 2019) door het NRO werden gefinancierd. De andere werkplaatsen bevinden zich in Utrecht en Amsterdam. Elke werkplaats heeft zijn eigen werkwijze en thema’s, maar voor alle Werkplaatsen Onderwijsonderzoek geldt dat wetenschappers, pabodocenten en leerkrachten samen onderzoek doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Lees hier het interview met Anouke Bakx over de ontwikkelingen van POINT.