Denk mee over de Kennisagenda Onderwijs

Hoe kan het onderwijs in Nederland verder verbeterd worden? Welke thema’s leven er in het onderwijs? Op welke thema’s is meer kennis nodig om kwalitatief hoogstaand onderwijs te (blijven) bieden?

Werkt u in het onderwijs, doet u onderzoek naar onderwijs of bent u betrokken bij onderwijsbeleid of maakt u onderwijsbeleid en stelt u uzelf die vragen weleens? Denk dan mee over de Kennisagenda! 

Er zijn verschillende mogelijkheden om een bijdrage te leveren! Kijk op deze pagina voor meer informatie. 

Het Nationaal Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek (NRO) begeleidt de realisatie van een Kennisagenda voor het onderwijs en wordt daarin ondersteund door een resonansgroep met vertegenwoordigers van de onderwijsraden en het ministerie van OCW.