NRO is op zoek naar een: beleidsmedewerker

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dit doet het door het organiseren van subsidierondes voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten, waarin onderzoekers en onderwijsprofessionals (docenten, schoolleiders, etc.) vaak samenwerken.

Bij deze functie ligt de nadruk specifiek op de betekenis van onderzoek voor de onderwijspraktijk. Met uw visie op praktijkgericht onderwijsonderzoek draagt u bij aan de financiering van onderzoek waarvan de vraagstelling wordt ingegeven door de onderwijspraktijk. U kent het onderwijssysteem en bent op hoofdlijnen op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het funderend onderwijs. U werkt met specifieke instrumenten die gericht zijn op het versterken van de verbinding tussen onderwijs­professionals en onderzoekers om evidence informed onderwijs te ondersteunen. Voorbeelden daarvan zijn: kennistafels en handelingsgerichte overzichtsartikelen die zijn opgesteld in nauwe samenwerking met de onderwijspraktijk.

Meer weten?

Bekijk hier de vacature.