Het onderwijs ‘evidence-informed’ verbeteren? Lees de Startnotitie!

In het primair onderwijs willen steeds meer scholen en schoolbesturen aan de slag met kennis uit (praktijkgericht) onderzoek. Zo kunnen ze de kwaliteit van hun onderwijs verbeteren. Om scholen en besturen op weg te helpen met evidence-informed onderwijs, is er nu de praktische startnotitie ‘Sleutels voor evidence-informed werken’ van het Platform Samen Onderzoeken.

De startnotitie kwam tot stand aan de hand van vele gesprekken met scholen en bestuurders die al onderzoeksmatig werken. Zij weten als geen ander hoe je onderzoek inbedt in een organisatie én wat de valkuilen daarbij zijn. De ervaringen zijn naast de literatuur gelegd om de principes achter de praktijk te vinden. Hieruit komen zeven zogeheten sleutelmechanismen voort, die scholen en besturen helpen bij het uitrollen van evidence-informed leren, denken en samenwerken. Door toetsing in de praktijk zijn de mechanismen eenvoudig toe te passen. Scholen en besturen kunnen dus gelijk aan de slag.

Platform Samen Onderzoeken

De startnotitie is onderdeel van het Platform Samen Onderzoeken, een initiatief van de PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Door onderzoek en onderwijs samen te brengen, verrijken we school- en organisatieontwikkeling. Ook willen we ervoor zorgen dat nieuw onderzoek goed aansluit op de dagelijkse onderwijspraktijk. Dat gebeurt niet alleen in het primair onderwijs, maar ook binnen de onderwijs-brede ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’. Naast deze startnotitie biedt het Platform andere hulpmiddelen aan, zoals een digitale leeromgeving (in ontwikkeling) en publicaties die dieper ingaan op de sleutelmechanismen.

Lees hier de startnotitie

Startnotitie Sleutels voor evidence-informerd werken