Neem deel aan de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict

Wat is de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict?

Veel scholen vragen zich af hoe zij het leren kunnen personaliseren, hoe zij ict daarbij kunnen inzetten en wat er allemaal nodig is om gepersonaliseerd leren met ict te organiseren.

De PO-Raad en het NRO hebben de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict geïnitieerd om kennis en onderzoek te richten op deze vraagstukken. De kennistafel heeft als doel om op zoek te gaan naar antwoorden zodat leraren verder worden toegerust met evidence-informed aanpakken om gepersonaliseerd leren met ict in praktijk te brengen. Aan deze kennistafel nemen zowel onderwijsprofessionals uit de praktijk deel als onderzoekers, opleiders en beleidsmakers.

Wat wil de kennistafel?

De kennistafel is opgericht om op basis van vraagstukken van leraren, schoolleiders en bestuurders te inventariseren wat de belangrijkste kennisvragen zijn op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict, te onderzoeken wat er al aan kennis bestaat, hoe dit toegankelijk gemaakt kan worden en welk aanvullend onderzoek er nodig is. Dit gebeurt op basis van een gezamenlijk op te stellen en actueel te houden onderzoeksagenda. Leden van de kennistafel kunnen nieuwe vraagstukken ophalen en inbrengen.

Deelnemen aan de kennistafel?

Deelname aan de kennistafel vraagt om een intensieve en langdurige samenwerking van mensen uit verschillende organisaties zowel vanuit de praktijk als vanuit onderzoek. Daarbij kan ieder vanuit zijn of haar eigen domein en eigen perspectief een bijdrage leveren. De kennistafel komt in kalenderjaar 2021 in 4 tot 6 keer bijeen. Naast de kerngroep is er ook een buitenkring waarin kennis wordt gedeeld.

Wilt u een bijdrage leveren aan de kennistafel?

Kunt u zich helemaal vinden in deze ambitie? Wilt u kennis en ervaring inzetten om een bijdrage te leveren aan de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict?

Sluit je dan bij ons aan!

We zoeken schoolleiders en leraren in het primair onderwijs die:

  • binnen de eigen schoolorganisatie actief bezig zijn met gepersonaliseerd leren met ict;
  • graag een bijdrage willen leveren aan vraagarticulatie, kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisbenutting op dit gebied. Niet alleen omwille van de eigen praktijk maar ook om andere scholen verder te helpen;
  • onderzoeks-minded zijn en een onderzoeksmatige aanpak onderschrijven;
  • het gesprek willen aangaan en kunnen samenwerken met andere collega’s en onderzoekers uit het hele land;
  • tijd hebben om deel te nemen aan de kennistafel.

Meedoen? Meld u dan aan!

U kunt zich aanmelden via dit formulier tot uiterlijk 22 november. Er wordt hierna contact met u opgenomen om te bespreken of u een bijdrage kunt leveren aan de kennistafel. Er is plaats voor maximaal 15 kennistafelleden.

Meer informatie

Meer informatie over de kennistafels kunt u hier terugvinden. Specifieke informatie over de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict vindt u op onze website. U kunt ook contact opnemen met Anne-Marieke van Loon of Marijke Kral, de voorzitters van deze kennistafel.