Pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ wordt met een jaar verlengd

Het afgelopen jaar hebben ruim 17.000 geïnteresseerden zich aangemeld voor de pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’. In deze pilot kregen leraren en onderwijsprofessionals uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gratis toegang tot EBSCO Education Source, een database met wetenschappelijke onderwijsliteratuur. Vandaag, op de Dag van de Leraar, hebben de initiatiefnemers goed nieuws: de pilot wordt met een jaar verlengd.

Sinds oktober 2019 hebben onderwijsprofessionals gratis toegang tot EBSCO Education Source. Hiermee hopen de initiatiefnemers leraren en andere onderwijsprofessionals meer mogelijkheden te bieden om hun onderwijs ‘evidence informed’ te verrijken. Uit het gebruikersonderzoek van september 2020 blijkt dat ruim 80 procent van de respondenten graag ziet dat de pilot verlengd wordt. Bovendien blijkt de aanvankelijke duur van een jaar te kort om uitspraken te kunnen doen over de relevantie en behoefte. Dit heeft ertoe geleid dat de initiatiefnemers besloten hebben de pilot met een jaar te verlengen.

Ambassadeurs aan het woord

De ambassadeurs van de pilot, leraren uit het po, vo en mbo, zijn sinds de start betrokken. In het onderstaande filmpje kijken zij terug op het eerste jaar en delen zij hun ervaringen.

Deelnemers bedankt!

De initiatiefnemers bedanken de deelnemers aan de pilot en de respondenten uit het gebruikersonderzoek in het bijzonder. Ondanks dat de coronacrisis effect heeft gehad op het gebruik zijn er ook veel leraren en andere onderwijsprofessionals die de EBSCO hebben gebruikt bij het vormgeven van afstandsonderwijs en digitaal onderwijs. Naast jullie positieve feedback zijn wij ook blij met jullie kritische geluiden. Hierdoor kunnen wij beter in kaart brengen wat er nodig is om de toegang tot wetenschappelijke publicaties te verbeteren en eventueel structureel aan te kunnen bieden. Zo is de zoekfunctie niet altijd optimaal en vindt een deel van de respondenten het lastig dat de zoekopdrachten en -resultaten in het Engels zijn. De grootste uitdaging blijft het vinden van tijd om met EBSCO aan de slag te kunnen gaan.

Meer info en aanmelden?

Ga naar www.voordeleraar.nl.

Over de initiatiefnemers

De pilot is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het NRO en de KB. Hiermee willen zij het onderwijsveld faciliteren hun onderwijs ‘evidence informed’ te verrijken. Ook is de pilot een van de eerste concrete activiteiten uit de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’.