Leergang Onderzoeksmatig Besturen van start!

Met kennis uit onderzoek kunnen leraren en andere onderwijsprofessionals onderbouwde, onderwijskundige beslissingen nemen. Maar hoe stimuleert u, als schoolbestuurder, het delen en benutten van wetenschappelijke kennis binnen uw scholen? Wat is er nodig om aan de slag te gaan met praktijkgericht onderzoek en hoe creëert u een onderzoekende cultuur? Met deze vragen gingen schoolbestuurders aan de slag tijdens de aftrap van de eerste Leergang Onderzoeksmatig Besturen.  

Verbinding tussen wetenschap en dagelijkse praktijk

Uit onderzoek blijkt dat ‘evidence-informed’ werken sterker kan bijdragen aan de verbetering van onderwijskwaliteit wanneer dit door bestuurders en schoolleiders wordt ondersteund. Tijdens de leergang ontwikkelen schoolbestuurders hun onderzoeksmatig leiderschap en krijgen zij kennis en handvatten om een onderzoekende cultuur binnen de scholen te realiseren. Zo leren de deelnemers onder andere hoe zij integraal beleid voor ‘evidence-informed’ onderwijs kunnen ontwikkelen en wat er nodig is om een onderzoekende cultuur op te zetten. Hierbij wordt de koppeling gelegd met het eigen koersplan van het schoolbestuur. Anje Ros (lector Leren en Innoveren bij Fontys) en Winfried Roelofs (voorzitter College van Bestuur KPOA) begeleiden de leergang. Samen zorgen zij voor een goede balans tussen de theoretische verdieping en de praktische uitvoering hiervan. 

Kennismaken en kennis delen

Tijdens de eerste bijeenkomst gingen schoolbestuurders met elkaar in gesprek over hun ervaringen, ambities en uitdagingen. Een van de deelnemers trapt af: “Onderzoek wordt vaak genoemd in ons strategisch beleidsplan, maar het koppelen van praktijk en theorie is geen makkelijke opgave. Wij zijn geen schoolvoorbeeld dus ik leer hier graag van andere schoolbesturen.” Een andere bestuurder vult aan: “De rol van onderzoek staat in ons koersplan en wordt breed gedragen, maar de onderzoekende cultuur moeten we nog vinden. En dit is hard nodig, want er blijft veel kennis liggen.” Een deelnemer reageert: “Bij ons zit de onderzoekende cultuur echt in ons DNA. Onze ambitie is om een academisch schoolbestuur te worden, deze leergang gaat mij hopelijk helpen hier een impuls aan te geven.”

“Bij ons zit de onderzoekende cultuur echt in ons DNA. Onze ambitie is om een academisch schoolbestuur te worden, deze leergang gaat mij hopelijk helpen hier een impuls aan te geven.”

Verschillende uitgangspunten

Ook de diversiteit binnen de scholen is voor een aantal deelnemers een uitdaging: “Bij een deel van onze leraren zit ‘evidence-informed’ werken nog niet in het systeem. Hoe kan ik de onderzoekende cultuur op een goede manier stimuleren en faciliteren?” Overigens hoeft de inzet van academici niet per definitie succesvol te zijn volgens een van de deelnemers: “Op de vorige school waar ik werkte, was iedereen academisch opgeleid, maar dit zag je niet terug in de resultaten.” Winfried Roelofs reageerde: “Mogelijk komt dit door een gebrek aan focus. Waar werken we wel aan en waar niet?” Anje Ros vulde aan: “Het is belangrijk om medewerkers samen te laten leren in plaats van naast elkaar. Hoe je dit organisatorisch regelt als bestuurder is een belangrijk thema binnen deze leergang.” De komende periode gaan de deelnemers van de leergang aan de slag met de volgende thema’s: professionele leraren: onderzoeksmatig innoveren, gespreid leiderschap, de school als lerende organisatie en de school als open systeem: kennisdeling en netwerken.   

Info

Bent u schoolbestuurder in het primair onderwijs en wilt u graag deelnemen aan de leergang Onderzoeksmatig Besturen? In januari 2021 bieden we de tweede editie aan. Per leergang zijn er maximaal tien beschikbare plekken. De leergang bestaat uit vijf bijeenkomsten van circa drie uur en zelfstudie. Schoolbestuurders kunnen voor meer informatie terecht bij Desirée de Langen via d.delangen@nwo.nl

Aanmelden

Aanmelden voor deze leergang kan via dit formulier.

Over de leergang

De leergang Onderzoeksmatig Besturen wordt georganiseerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in samenwerking met de PO-Raad. Deze leergang is een van de activiteiten die voortvloeien uit de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’ en het vervolgadvies ‘Slimme Verbindingen’, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU. Doel van de ontwikkelagenda is om de Kennisinfrastructuur voor het onderwijs te versterken en onderwijs en onderzoek nauw met elkaar te verbinden.