A new netwerk is born!

Op 19 mei 2020 hebben diverse onderwijsprofessionals uit Nederland (Alkmaar, Den-Haag, Zwolle, Leiden, Amsterdam) elkaar ontmoet tijdens de online startbijeenkomst voor onderwijshubs en broedplaatsen. Deze startbijeenkomst werd geïnitieerd door het LEF (Leiden Education Fieldlab) in samenwerking met Operation Education. 

Startbijeenkomst

Het draaide tijdens de startbijeenkomst om het kennismaken met elkaar en elkaars initiatieven. Om samen brandende vragen te delen en te bespreken om elkaar te inspireren, motiveren en te helpen. Tot slot is geformuleerd wat het netwerk met elkaar willen leren en wat hier een passend vervolg voor is.

Broedplaats

Met veel energie, interesse in elkaar en goede brandende vragen hebben de deelnemers elkaar niet alleen leren kennen, maar ook inzichten gekregen over het opstarten van een broedplaats/onderwijshub en het samenwerken met partners:

  • Hoe zet je samen een broedplaats op met verschillende partners om het onderwijs te vernieuwen?
  • Wat is de behoefte, vraag of aanleiding om de lokale broedplaats te starten?
  • Hoe kunnen we autonomie meer vormgeven?
  • Hoe kunnen we onze expertise maximaal delen?
  • Hoe kunnen we initiatieven aan elkaar verbinden?
  • Hoe stimuleren we de heen en weer beweging tussen de broedplaats en de partners?
  • Wat is onze bedoeling?
  • Wat zijn onze drijfveren?

Daarnaast deelde een van de deelnemers een mooi theoretisch kader over de sense of community index. Hoe goed zijn we bezig? De bijeenkomst is afgesloten met de conclusie om het netwerk een vervolg te geven en samen op te starten. Volg via website van LEF de laatste inzichten.