Nieuwe publicatie: De academische leraar

De ‘academische leraar’ is niet meer weg te denken uit het primair onderwijs: er werken in scholen steeds meer leraren die academisch zijn geschoold. Zij hebben een universitaire pabo doorlopen of volgden in aanvulling op de pabo een master aan een universiteit. Zowel aan schoolontwikkeling als aan een onderzoekende cultuur kunnen academische leraren een belangrijke bijdrage leveren.

Onderzoeksvaardigheden

Academische leraren hebben geleerd om op ‘academisch niveau’ te denken en om relevante literatuur te vinden en deze op waarde te schatten. Ook hebben zij zich in hun opleiding onderzoeksvaardigheden eigen gemaakt en kunnen ze zelf (praktijk)onderzoek uitvoeren. Academische leraren voeren op de ondervraagde scholen dan ook veel taken uit in het kader van onderzoek, beleids- en onderwijsontwikkeling op schoolniveau, op bestuursniveau en soms ook in de regio.

“Deze leraren willen vaak expliciet bijdragen aan school- en onderwijsontwikkeling”

Publicatie

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren heeft de publicatie ‘De academische leraar’ opgeleverd, waarin in vier interviews verschillende vragen aan de orde komen: welke motieven hebben de ondervraagde bestuurders/schoolleiders om academische leraren aan te nemen? Op welke manieren zetten ze deze leraren in binnen de organisatie? En wat vraagt dit van het HR-beleid? Deze publicatie is een vervolg op de publicatie ‘Academische leraren’, waarin het draait om de positie van de academische leraar in het primair onderwijs.

Download hier De academische leraar

Download hier Academische leraren