Resultaten gebruikersonderzoek pilot ‘gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’

80 procent vindt de toegang tot EBSCO Education Source van toegevoegde waarde en ruim 60 procent deelt de opgedane kennis met zijn of haar collega’s. Dit zijn enkele bevindingen uit het eerste gebruikersonderzoek van de pilot ‘gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’. Maar liefst 3.724 deelnemers hebben de vragenlijst ingevuld. Een kijkje in de resultaten.

Deelnemers overwegend positief

De respondenten zijn overwegend positief over de pilot. Zo beoordelen zij de EBSCO database gemiddeld met het rapportcijfer 7. Driekwart gebruikt de database om het eigen kennisniveau op peil te houden of om naar een specifieke publicatie te zoeken. 64 procent geeft aan dat EBSCO toegang biedt tot de wetenschappelijke literatuur waar behoefte aan is, een kwart is neutraal. Over de zoekfunctie is iets meer dan de helft van de deelnemers tevreden, 16 procent is ontevreden en circa een derde is neutraal. 

Wat terugkomt uit het gebruikersonderzoek is dat deelnemers het soms lastig vinden om tijd te vinden om met de database aan de slag te gaan. Ook geeft 13 procent van de respondenten aan dat zij nog niet precies weten hoe zij de database moeten gebruiken. 30 procent ervaart het als een nadeel dat de inhoud van de database in het Engels is. Overigens blijkt uit gegevens van EBSCO dat er nog veel zoektermen in het Nederlands worden ingevoerd. Dit geeft geen zoekresultaten. Advies aan deelnemers is om de onderwijskundige begrippenlijst en het aanvullend online overzicht met vertaalde onderwijstermen naar het Engels te bekijken. De initiatiefnemers kijken nog of deze lijsten aangevuld kunnen worden. 

Ook zien wij dat de veelgestelde vragen, pagina’s met tips en hulp op www.voordeleraar.nl vaak worden overgeslagen. De initiatiefnemers zijn op dit moment in gesprek met EBSCO om de mogelijkheden voor directe links naar deze pagina’s vanuit de database te maken. Zo hoeven gebruikers niet apart naar www.voordeleraar.nl te gaan.    

Over de deelnemers van het gebruikersonderzoek 

Van de 3.724 respondenten is zo’n 39 procent werkzaam in het voortgezet onderwijs, 37 procent in het primair onderwijs en 22 procent in het middelbaar beroepsonderwijs. 63 procent is leraar, gevolgd door schoolleiders (11 procent), onderwijsondersteunend personeel (10 procent) en intern begeleiders (7 procent). 1 procent van de deelnemers is bestuurder. De meeste deelnemers aan het gebruikersonderzoek hebben ruime ervaring in het onderwijsveld. Zo is bijna de helft meer dan 15 jaar werkzaam in het onderwijs en 21 procent vijf tot tien jaar. 

Deelnemers bedankt

De initiatiefnemers willen alle deelnemers aan het gebruikersonderzoek bedanken voor hun feedback. Wij hopen dat het volgende gebruikersonderzoek nog meer respondenten oplevert. Zo krijgen wij een goed beeld van of en hoe deze pilot voorziet in een behoefte, en wat er nodig is om de toegang te verbeteren. 

Meer info over de pilot: Ga naar www.voordeleraar.nl