Landelijke Kennistafel Onderzoekend & Ontwerpend Leren

Op regionaal en landelijk niveau bestaat de behoefte om de grote vraagstukken voor het huidige en toekomstige onderwijs in kaart te brengen en na te gaan aan welke kennis behoefte is: wat weten we al en waar moeten we nog aan kennisontwikkeling werken? Een goed hulpmiddel hiervoor is de gezamenlijke Research & Development (R&D) agenda van de PO-Raad, VO-raad en NRO.

Samen aan de Kennistafel

Een Kennistafel is een manier van werken waarlangs een R&D-agenda verder vorm kan krijgen. Zo wordt beleid niet alleen van achter het bureau bepaald, maar in co-creatie met professionals uit het onderwijs en onderzoeksinstellingen. ‘Aan’ de Kennistafel hebben namelijk zowel praktijkexperts als wetenschappers een plaats. Er starten vier Kennistafels die zich bezighouden met de volgende onderwerpen:

•            Onderzoekend en Ontwerpend Leren
•            Gelijke kansen
•            Maatwerk met digitale leermiddelen
•            Doorlopende en flexibele leerlijn

De Landelijke Kennistafel Onderzoekend en Ontwerpend Leren

De Kennistafel Onderzoekend en Ontwerpend Leren is opgezet in samenwerking met de PO-Raad en het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland (EWTZH). Op 12 februari 2020 verzamelden zo’n twintig professionals uit de wetenschap en de onderwijspraktijk zich op de zolder van De Zalen van Zeven in Utrecht. Dat er een enorme hoeveelheid expertise aan deze tafel zit, is geen overbodige luxe. Want de opdracht van de kennistafel is even simpel als uitdagend: inventariseer wat werkt in de praktijk en deel deze kennis met het veld. Wat werkt als het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren? Wat weten we daarover uit onderzoek? En wat weten we hierover uit de praktijk van scholen die hierin voorlopen? Bestaande kennis en expertise op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren in kaart brengen en ontsluiten; dat is waar deze kennistafel het komende jaar aan gaat werken.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst van de Landelijke Kennistafel Onderzoekend en Ontwerpend Leren.