Schoolbesturen, hogescholen en PO-Raad lanceren gratis boek voor leraren

Een stevige bundeling van onderzoek, vertaald voor de praktijk, waarin op toegankelijke wijze wordt uitgelegd wat leraren kunnen doen om gelijke kansen te bevorderen. Dat is de inhoud van het boek ‘Werk maken van gelijke kansen’. Dit boek is dankzij financiële steun vanuit negen schoolbesturen, twee hogescholen en de PO-Raad tot stand gekomen én gratis digitaal beschikbaar.

Lancering op ResearchED

‘Werk maken van gelijke kansen’ is vandaag gelanceerd op ResearchED 2020 in Nijkerk. Op dit congres waren honderden leraren en onderzoekers bijeen om kennis te nemen van bevindingen uit onderzoek. Vorig jaar werd op ResearchED het gratis boek ‘Op de schouders van reuzen’ gelanceerd. Ook dit boek was een coproductie tussen schoolbesturen, hogescholen en de PO-Raad en is inmiddels meer dan 50.000 keer gedownload.

Gelijke kansen voor ieder kind

Ieder kind heeft het recht op gelijke kansen. Toch hebben kinderen van hoogopgeleide ouders nog steeds meer kans op een succesvolle schoolloopbaan dan kinderen met ouders die lager zijn opgeleid. De ontwikkeling van dit boek draagt hieraan bij. Harrie van de Ven, bestuurder van Optimus primair onderwijs: “Hoe zorgen we ervoor dat ieder kind zich maximaal kan ontplooien? Deze vraag houdt ons als schoolbestuur natuurlijk ook bezig. We zien graag dat scholen en leraren professioneel en bewust werken aan beter onderwijs. En daarom hebben wij ons van harte verbonden aan dit boek.” 

Download het boek 

Benieuwd naar het resultaat? Download het boek op www.werkmakenvangelijkekansen.nl 

‘Werk maken van gelijke kansen’ is mogelijk gemaakt door: 
De BasisFluvius, Delta Scholengroep, Liemersnovum, Lijn83, Optimus, Stichting Peelraam, SAAM, Signum, SPOM, Fontys, HAN University of Applied Sciences en de PO-Raad.