Vliegende start voor pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’

Sinds 29 oktober 2019 kunnen alle onderwijsprofessionals werkzaam op een school in het po, vo of mbo toegang krijgen tot EBSCO Education Source. Een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Met zo’n 17.000 aanmeldingen binnen vijf weken maakt de pilot een vliegende start. Een kijkje in de statistieken.   

Aanmeldingen per sector 

Op 4 december 2019 waren er 16.918 aanmeldingen. 41 procent hiervan is werkzaam in het primair onderwijs, 37,5 procent in het voortgezet onderwijs en 21,5 procent in het middelbaar beroepsonderwijs.  

Aanmeldingen op functie 

Leraren vertegenwoordigen met 67 procent de grootste gebruikersgroep. Gevolgd door Onderwijsondersteunend en overig personeel (circa 23 procent), 9 procent is schoolleider/directeur en bestuurders vertegenwoordigen minder dan 1 procent. 

Deze gegevens zijn afkomstig uit de aanmeldformulieren voor de pilot bij de KB. EBSCO heeft geen inzage in de functie en sector van deelnemers aan de pilot.

Zoekopdrachten

In totaal zijn er ruim 33.000 zoekopdrachten ingevoerd. Deze hebben geleid tot 14.975 aangeklikte zoekresultaten in de database. Hier zitten overigens ook publicaties tussen waar voor betaald moet worden. Een handige tip voor gebruikers die deze resultaten willen uitfilteren: met het aanvinken van ‘Volledige tekst’ in de linkerbalk zoekt u uitsluitend op de 1 miljoen full-text resultaten. Dit betekent dat de volledige publicatie vrij toegankelijk is. Advies is ook om Engelse zoektermen in te voeren, want Nederlandse zoektermen geven geen of een zeer beperkt resultaat. Om u hiermee te helpen kunt u op deze pagina een lijst vinden met vertaalde gangbare onderwijstermen. Wil u meer tips voor het zoeken in EBSCO? Kijk dan hier. 

Deze gegevens zijn gebaseerd op algemene gebruikersstatistieken van EBSCO. Zowel EBSCO als de initiatiefnemers hebben geen inzage in individueel gebruik van de database. 

In januari volgen de gebruikersonderzoeken

De initiatiefnemers van de pilot zijn aangenaam verrast door de enorme belangstelling.

Wij kijken uit naar de resultaten uit de gebruikersonderzoeken die in januari 2020 starten. Met deze onderzoeken hopen wij een beeld te krijgen van het gebruik van de database en of dit voorziet in een behoefte. Wij nodigen alle deelnemers uit om hieraan deel te nemen. Alleen zo kunnen wij van deze pilot een succes maken. 

Deze pilot is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het NRO en de KB. Meer info en aanmelden? Ga naar www.voordeleraar.nl