Een jaar lang gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

Vanaf 29 oktober 2019 kunnen alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek.

Op dit moment kost het een leraar gemiddeld tientallen euro’s om één artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift te downloaden. Een belemmering voor leraren die hun onderwijs willen vernieuwen en verbeteren met inzichten uit onderwijsonderzoek. Daarom hebben de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) de handen ineen geslagen. In een eenjarige pilot bieden zij alle leraren en hun collega’s binnen de scholen een jaar lang gratis toegang tot de wetenschappelijke database EBSCO Education Source. Hierin zijn meer dan een miljoen Engelstalige wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek te vinden.

Voor leraren én andere onderwijsprofessionals

Deelname aan de pilot is mogelijk voor alle geïnteresseerden die werkzaam zijn op een school in het po, vo of mbo. Met de toegang tot Education Source krijgen leraren en andere onderwijsprofessionals nog meer mogelijkheden in handen om hun onderwijs ‘evidence-informed’ te verrijken.

Aanmelden voor de pilot

Leraren en andere onderwijsprofessionals kunnen zich voor deze pilot aanmelden via www.voordeleraar.nl

https://youtu.be/qyizQDzLlrU