Agenda terugblik

16 jan
Verkadefabriek, Den Bosch
Feestelijke presentatie consortia SPRONG Educatief

Op 16 januari presenteren het NRO en Regieorgaan SIA de vier gehonoreerde SPRONG Educatief consortia. Zij gaan zich de komende vier jaar bezighouden met het verbinden van regionale samenwerkingsverbanden van leraren, lerarenopleiders en lectoren/onderzoekers met landelijke netwerken van lectoren/onderzoekers op belangrijke thema’s binnen het onderwijsonderzoek. Tegelijkertijd laten we zien hoe het SPRONG-programma, waar de consortia […]

29 jan
iXperium Nijmegen
Leer- en deelsessie onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ICT in het PO

Donderdag 29 januari is er een leer- en deelsessie van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ICT in het primair onderwijs op 29 januari in iXperium Nijmegen. In deze sessie krijg je inspirerende presentaties, gaan we hands-on aan de slag en delen we de resultaten van de verschillenden iXperium designteams.

05 feb
Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht
Conferentie innovatieve ‘good practices’ en praktijkgericht onderzoek

Op woensdag 5 februari 2020 is de eerste editie van de PO conferentie Provincie Utrecht (opvolger van de W&T Academie). De conferentie is een ontmoetingsplek voor leerkrachten in het basisonderwijs, pabo-docenten, schoolleiders en onderzoekers. Tijdens de conferentie slaan onderzoekers en leerkrachten de handen ineen. Leerkrachten presenteren innovatieve ‘good practices’ en praktijkgericht onderzoek. Onderzoekers presenteren hun […]

06 feb
Bijeenkomst Netwerk Huisacademies

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies. Er valt immers veel te leren van en met elkaar! Het netwerk heeft momenteel meer dan 50 leden uit […]

12 feb
Rijtuigenloods Amersfoort
Conferentie Onderwijsachterstanden

Wat kunt u doen om leerlingen met een onderwijsachterstand te helpen? Werkt het om vroegschoolse educatie, extra begeleiding, schakelklassen of zomerscholen in te zetten? Hoe kunt u de taalontwikkeling bevorderen, of ouders goed betrekken? Hoe gaan andere scholen hiermee om? En wat weten we uit onderzoek? Tijdens de conferentie kunt u kennisnemen van de nieuwste […]