researchED Nederland komt naar je toe! | Thema Wijze lessen/Leerling verwachtingen

woensdag 14 oktober, Livestream vanuit Open Universiteit

ResearchED Nederland, PO-raad en de NRO organiseren in samenwerking met OU en INNOVO voor de eerste keer de researchED conferentie in het zuiden en wel in Heerlen!

Een aantal absolute topsprekers maakt hun opwachting en zij  laten ons zien, waarom goede evidence informed didactiek nodig is om goed onderwijs te kunnen verzorgen. En dat geldt zeker voor leerlingen, waarvoor leren en school niet vanzelfsprekend is. Wij staan voor gelijke kansen voor alle kinderen en delen graag onze goede praktijken en werkwijzen in Wie sjoen os Limburg is?