researchED Nederland komt naar je toe! | Thema: Perspectief op leren

woensdag 04 november, Livestream vanuit Harens Lyceum

In samenwerking met de PO-raad en het NRO verzorgt researchED Nederland regionale conferenties. Elke conferentie heeft een eigen thema, vastgesteld in overleg met onze regionale partners. Er is gekozen voor ‘Perspectief op leren’, omdat de dubbele betekenis van perspectief de nadruk legt op twee belangrijke doelstellingen van de bijeenkomst.

Enerzijds gaat het om de verschillende perspectieven (visies) die deskundigen op leren kunnen hebben. Bijvoorbeeld vanuit het behaviorisme, positivisme, cognitivisme of constructivisme. Wat werkt in het onderwijs en hoe weten we dat? Bestaat er één waarheid als het gaat om hoe leerlingen het beste leren? Of is het altijd een kwestie van perspectief? Met de keuze voor dit thema is het de bedoeling een breed palet aan stromingen en visies te bieden, zodat bezoekers nieuwe inzichten en perspectieven kunnen opdoen en het tegelijk aanleiding kan geven tot discussies.

Anderzijds gaat het bij ‘perspectief op leren’ om de kans, de mogelijkheid om te leren, zoals het bij perspectief op werk gaat om iemands baankansen. Hoe vergroten we de kans dat leren tot stand komt in het onderwijs en hoe maken we dat zichtbaar? Welke leeractiviteiten bevorderen het leren? Wanneer en hoe leert de leerling het beste? Hoe weet je dat als leraar? En hoe kun je als leraar het leren zo goed mogelijk ondersteunen? Met de keuze voor dit thema ligt de nadruk bij de sessies op het leerproces van leerlingen, daar waar het uiteindelijk om draait in de klas. Dit geeft bezoekers hopelijk concrete aanknopingspunten om het toe te passen in de eigen praktijk, zodat het perspectief (de kans) op leren tijdens de les vergroot.