researchED Nederland komt naar je toe! | Thema: Passend Onderwijs

woensdag 30 september, Den Bosch

In samenwerking met de PO-raad en het NRO verzorgt researchED Nederland regionale conferenties. Elke conferentie heeft een eigen thema, vastgesteld in overleg met onze regionale partners. In samenwerking met partner Signum De Basis vindt op 30 september de conferentie plaats plaats over het thema ‘Passend Onderwijs’.

Voor velen is het inpassen van de leerlingen waarvoor we passend onderwijs moeten aanbieden nog een uitdaging. Op deze middag bieden we in de sessies zowel ruimte voor positieve voorbeelden uit de praktijk als aan de inzichten die ons vanuit onderzoek aangereikt worden. U mag ook nu van ons verwachten dat u met praktische ideeën voor uw eigen beroepspraktijk; voor de kinderen waar u mee te maken hebt naar huis gaat.

Hier vindt u meer informatie over het programma en aanmelding.