researchED Nederland komt naar je toe! | Thema: Passend Onderwijs

woensdag 30 september, Livestream vanuit Den Bosch

In samenwerking met de PO-raad en het NRO verzorgt researchED Nederland regionale conferenties. Elke conferentie heeft een eigen thema, vastgesteld in overleg met onze regionale partners. In samenwerking met partner Signum De Basis vindt op 30 september de conferentie plaats plaats over het thema ‘Passend Onderwijs’.

In 2020 wordt de invoering van het passend onderwijs geëvalueerd. Inmiddels hebben scholen en leraren er een aantal jaren mee gewerkt. Wat zijn de ervaringen? Lukt het om alle kinderen mee te nemen? Wat betekent de grotere diversiteit in de klas voor je didactisch handelen? Samen met de ‘Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ‘s-Hertogenbosch‘ organiseert researchED Nederland een conferentie waarbij we zowel vanuit de praktijk als vanuit het onderzoek inzichten met elkaar delen. De volgende sprekers zijn er sowieso bij!

Linda van den Bergh schreef samen met Eddie Denessen en Monique VolmanWerk Maken van Gelijke Kansen’. Zij bespreekt het belang van hoge verwachtingen voor alle leerlingen.

Hans Pollen deelt zijn preventieve maatregelen  om thuiszitten voor te zijn: kennis waarmee effectiever signaleren en verzuim voorkomen mogelijk wordt; expliciteren van leer- en doceer-opvattingen, waardoor er een betere afstemming met de zorg ontstaat. Curatief: projectmatig en procesmatig werken.

Dominique Sluijsmans is een van de auteurs van ‘Wijze Lessen; Twaalf Bouwstenen voor Effectieve Didactiek, zij gaat dieper in op het organiseren van effectieve feedback in de les.

Hier vindt u meer informatie over het programma en aanmelding.