researchED Nederland komt naar je toe! | Thema: Kansen in de Klas

donderdag 19 november, Livestream vanuit Amsterdam

In samenwerking met de PO-raad en het NRO verzorgt researchED Nederland regionale conferenties. Elke conferentie heeft een eigen thema, vastgesteld in overleg met onze regionale partners. In samenwerking met de partners UvA, faculteit Onderwijskunde en de Academische Werkplaats Amsterdam vindt op 19 november de conferentie plaats over het thema ‘Kansen in de klas’.

We willen allemaal recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Maar wat betekent dat voor hoe we onderwijs vormgeven? Veel leerkrachten vinden het lastig om tegemoet te komen aan de behoeften van alle leerlingen, en zien dat diversiteit ook onbegrip, uitsluiting en discriminatie met zich mee kan brengen. De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam heeft als doel de handelingsbekwaamheid van leerkrachten rondom diversiteit te vergroten.

In haar keynote bespreekt Monique Volman, mede auteur van ‘Werk Maken van Gelijke Kansen‘, hoe je zelf als leraar invloed hebt op de kansen van je leerlingen. Dominique Sluijsmans is een van de auteurs van ‘Wijze Lessen; Twaalf Bouwstenen voor Effectieve Didactiek’, zij gaat dieper in op het organiseren van effectieve feedback in de les voor alle leerlingen en Anne Luc van der Vegt vertelt wat we uit onderzoek weten over effectief (en ineffectief) differentiëren.

Bevestigde sprekers:

 • Monique Volman
 • Erna van Hest
 • Eddie Brummelman
 • Haytske Zijlstra
 • Arnold Jonk
 • Monique Marreveld
 • Linda van den Bergh
 • Dominique Suijsmans
 • Ben van der Hilst
 • Jan van der Ven
 • Thijs Roovers
 • Marco Snoek
 • Guuske Ledoux
 • Marianne Boogaard
 • Lisa Gaikhorst
 • Inti Soeterik
 • Louise Elffers
 • Debbie Dussel
 • Adrie Visscher
 • Hannah Bijlsma

Kijk hier voor meer informatie over het programma en aanmelding.