Bijeenkomst 2 | Leergang Onderzoeksmatig besturen

dinsdag 15 maart, Online

Tijdens de leergang ontwikkel je allereerst jouw eigen onderzoeksmatig en gespreid leiderschap en je onderzoekende vaardigheden. Zo word je je bewust van je eigen houding ten opzichte van onderzoeksmatig leiderschap en werken. Ook is er bij de bijeenkomsten veel ruimte om ervaringen en feedback uit te wisselen met collega-schoolbestuurders.

Aan de slag met een onderzoeksmatige cultuur

Je krijgt bovendien praktische handvatten voor het creëren van een onderzoekscultuur binnen jouw organisatie. Tussen de bijeenkomsten door ga je hier in de praktijk mee aan de slag, gekoppeld aan je eigen koersplan en actuele ontwikkelingen zoals het Nationaal Programma Onderwijs. Zo ben je aan het einde van het traject een eind op weg met een passende, integrale visie op onderzoeksmatig werken en evidence-informed onderwijs.

Anje Ros (lector Leren en Innoveren bij Fontys) en Ingrid Janssen (bestuurder van Ambion) begeleiden de leergang. Samen zorgen zij voor een goede balans tussen de theoretische verdieping en de praktische uitvoering.

Bijeenkomst 2: Onderzoeksmatig werken

15 maart 2022 18.45 – 21.00 uur: online

Tijdens de tweede bijeenkomst delen Anje Ros en Ingrid Janssen manieren waarop scholen onderzoeksmatig kunnen werken aan onderwijsontwikkeling en hoe ze daarbij gebruikmaken van bestaande kennis. Ze bespreken hoe scholen dit kunnen organiseren en welk beleid en ondersteuning op bestuursniveau dit stimuleert. Ook de voorbeeldrol van bestuurders komt aan bod.

Meer informatie & aanmelden