Evidence-informed aan de slag! | Weten Wat Werkt

In een school als lerende organisatie verbeteren leerkrachten en schoolleiders hun onderwijs op een onderbouwde en duurzame manier. Door zich te verdiepen in bestaande kennis, ervaringen te delen, van elkaar te leren en samen te werken. De leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’ ondersteunt scholen hierbij en biedt handvatten om de manier van duurzaam werken aan kwaliteitsverbetering te kunnen verankeren in de schoolcultuur.

Deze leidraad is gelanceerd tijdens de werkconferentie op woensdagmiddag 2 februari 2022, georganiseerd door Platform Samen Onderzoeken, PO-Raad en NRO. Op deze pagina vind je een schat aan informatie over evidence-informed werken, waaronder filmpjes en de opnames en presentaties van de werkconferentie, zodat jij ook op jouw school evidence-informed aan de slag kunt! De pagina bestaat uit:

  • Wat is evidence-informed werken?
  • Leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’
  • Werkconferentie deel 1 | Opening, lancering leidraad, tafelgesprek & presentatie
  • Werkconferentie deel 2. | Presentatie Versterken onderzoekscultuur
  • Film | Belang van onderzoekscultuur
  • Film | Stimuleer een onderzoekende houding
  • Film | Stimuleer samen leren in een team
  • Film | Benut kennis en expertise
  • Film | Creëer een schoolklimaat waarin leiderschap wordt gespreid

Scroll naar beneden om zelf aan de slag te gaan met evidence-informed werken.

Filmpjes

Deel 1 | Werkconferentie Evidence-informed aan de slag!

Op 2 februari 2022 vond de werkconferentie ‘Evidence-informed aan de slag!’ plaats. In deze film heet dagvoorzitter Sander Dankelman van de PO-Raad ieder hartelijk welkom bij de digitale werkconferentie. Vervolgens vindt de lancering plaats van de leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’. Anje Ros geeft aansluitend de presentatie ‘Onderzoeksmatig en cyclisch werken aan onderwijsverbetering’ en gaat in gesprek met Yaëlle van de Stolpe over de aanbevelingen in de praktijk. Dit deel wordt afgesloten met een tafelgesprek waaraan vier auteurs van de leidraad deelnemen. | 2022

Filmpjes

Deel 2 | Werkconferentie Evidence-informed aan de slag!

Op 2 februari 2022 vond de werkconferentie ‘Evidence-informed aan de slag!’ plaats. In deze film geeft Anje Ros een korte presentatie over de aanbevelingen 3 t/m 6 uit de leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’. Per aanbeveling benoemt Anje de belangrijkste knelpunten, geeft ze voorbeelden, acties en de do’s en don’ts. Daarnaast brengt Anje een paar behulpzame tools onder de aandacht. | 2022

Filmpjes

Film | Belang van onderzoekscultuur

In deze film gaat Monique Volman, één van de auteurs van de leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’ in op het belang van een onderzoekscultuur. | 2022

Filmpjes

Film | Creëer een schoolklimaat waarin leiderschap wordt gespreid

In deze film gaat Judith Amels, één van de auteurs van de leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’ in op aanbeveling 6 uit de leidraad: Creëer een schoolklimaat waarin leiderschap wordt. Aansluitend gaat zij in gesprek met mede-auteur Yaëlle van de Stolpe. | 2022

Filmpjes

Film | Benut kennis en expertise

In deze film gaat Judith Amels, één van de auteurs van de leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’ in op aanbeveling 5 uit de leidraad: Benut kennis en expertise. Aansluitend gaat zij in gesprek met mede-auteur Miriam Stalleart. | 2022

Filmpjes

Film | Stimuleer samen leren in een team

In deze film gaat Anje Ros, één van de auteurs van de leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’ in op aanbeveling 4 uit de leidraad: Stimuleer samen leren in een team. Aansluitend gaat zij in gesprek met mede-auteur Miriam Stalleart.

Filmpjes

Film | Stimuleer een onderzoekende houding

In deze film gaat Anje Ros, één van de auteurs van de leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’ in op aanbeveling 3 uit de leidraad: Stimuleer een onderzoekende houding. Aansluitend gaat zij in gesprek met mede-auteur Yaëlle van de Stolpe. | 2022

Publicaties & links

Leidraad: Werken aan onderwijsverbetering

De leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’ ondersteunt scholen in het primair onderwijs om zich tot lerende organisaties te ontwikkelen. De leidraad bevat handvatten om de manier van duurzaam werken aan kwaliteitsverbetering te kunnen verankeren in de schoolcultuur. Aan de hand van de zes aanbevelingen in deze leidraad, werk je toe naar een lerende organisatie. | 2022

Publicaties & links

Wat is evidence-informed werken?

Scholen en leraren werken evidence-informed als zij hun onderwijs verbeteren op basis van kennis uit (praktijk)onderzoek en kennis over de praktijk. Met name het gebruik van praktijkkennis is tekenend voor evidence-informed werken, want als scholen/leraren zich uitsluitend baseren op kennis uit wetenschappelijk onderzoek, spreken we van evidence-based werken. Het is echter zinvol om wetenschappelijke kennis […]